"������������������ ������,����������������������������KaKaoTalk:Za32���" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Ses Olayına Uğramış Sözcükleri Belirleme

  Verilen metinde altı çizili kelimelerin ses olayına uğrayıp uğramadığını belirlemelisin.
  • Türkçe
  • 6. Sınıf
  • Dil Bilgisi
  • Ses Bilgisi
  • Yazma çalışmalarında, kaynaştırma (y, ş, s, n) harflerini doğru kullanır.
 • Özet - İsim ve Sıfat Tamlamaları

  -
  • Türkçe
  • 5. sınıf
  • Dil Bilgisi
  • Sıfatlar
  • Sıfat Çeşitleri
  • İsim, isim tamlaması, sıfat ve sıfat tamlamalarını cümledeki işlevlerine uygun kullanır.
 • Özet – Paragrafın Yapısı ve Özellikleri

  Burada paragrafın yapısı ve özellikleri ayrıntılı bir biçimde özetlenmiştir.
  • Türkçe
  • 6. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Metin Düzeyinde Okuduğunu Anlama
  • Metinle ilgili soruları cevaplar.
 • Özet - Yapım Ekleri

  Yapım ekleri hakkında konu özetidir.
  • Türkçe
  • 6. Sınıf
  • Dil Bilgisi
  • Ekler
  • Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder.
 • Özet - Konu ve Ana Düşünce

  -
  • Türkçe
  • 5. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Paragraf Düzeyinde Okuduğunu Anlama
  • Metnin konusunu belirler.
 • Özet_Zamirlerin Cümledeki İşlevi

  Burada zamirin ne olduğu ve zamir çeşitlerinin neler olduğu örnekler verilerek detaylı bir biçimde özetlenmiştir.
  • Türkçe
  • 6. Sınıf
  • Dil Bilgisi
  • Zamirler
  • Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar.
 • Özet - Metin Türleri

  Burada, hikâye edici ve bilgilendirici metin türlerinin neler olduğu örnekler verilerek, ayrıntılı bir biçimde özetlenmiştir.
  • Türkçe
  • 6. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Metin Düzeyinde Okuduğunu Anlama
  • Metin türlerini ayırt eder.
 • Özet - Eş Sesli, Eş ve Zıt Anlam

  Eş sesli, eş ve zıt anlamlı sözcükler hakkında konu özetidir.
  • Türkçe
  • 5. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Kelimede Anlam İlişkileri
  • Kelimelerin eş anlamlılarını bulur.
 • Özet - Genel Noktalama Kuralları

  Noktalama kurallarına dair konu özetidir.
  • Türkçe
  • 6. Sınıf
  • Yazma
  • Yazım Kuralları
  • Yazdıklarını gözden geçirir.
 • Özet - Yardımcı Düşünce ve Başlık

  Paragrafta yardımcı düşünce ve başlık hakkında konu özetidir.
  • Türkçe
  • 6. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Paragraf Düzeyinde Okuduğunu Anlama
  • Metnin içeriğine uygun başlık belirler.
 • Özet – Çevre

  -
  • Matematik
  • 4. Sınıf
  • 6. Ünite
  • Çevre Ölçme
  • Kare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları ile kenar uzunlukları arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • Özet - Kelime ve Kelime Gruplarında Anlam

  Kelime ve kelime grupları hakkında konu özetidir.
  • Türkçe
  • 6. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Kelimede Anlam İlişkileri
  • Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.
 • Özet - Ses Olayları

  Ses olayları hakkında konu özetidir.
  • Türkçe
  • 5. Sınıf
  • Dil Bilgisi
  • Ses Bilgisi
  • Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır.
 • Özet – Emek Bir Hazinedir

  -
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • Bilim, Teknoloji ve Toplum
  • Emek Bir Hazinedir
  • Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur.
 • Özet-Edat-Bağlaç-Ünlemin-Cümledeki-İşlevi

  Edat, bağlaç ve ünlemin cümle içinde kazandığı anlamlar örneklerle, ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır.
  • Türkçe
  • 6. Sınıf
  • Dil Bilgisi
  • Edat - Bağlaç - Ünlem
  • Edat, bağlaç ve ünlemlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar.
 • Özet - Bilgilendirici Metinler Yazma

  Bilgilendirici metin türleri yazarken dikkat edilmesi gereken noktalar açıklanır.
  • Türkçe
  • 6. Sınıf
  • Yazma
  • Kendini Yazılı Olarak İfade Etme
  • Bilgilendirici metin yazar.
 • Özet - İsimler ve İsim Çeşitleri

  İsimler ve İsim Çeşitleri ile ilgili konu özeti.
  • Türkçe
  • 6. Sınıf
  • Dil Bilgisi
  • İsimler, Sıfatlar, Tamlamalar
  • İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar.
 • Özet - Sıfat Çeşitleri

  -
  • Türkçe
  • 6. Sınıf
  • Dil Bilgisi
  • İsimler, Sıfatlar, Tamlamalar
  • İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar.
 • Özet - Gerçek, Yan, Mecaz ve Terim Anlam

  -
  • Türkçe
  • 5. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Kelimede Anlam İlişkileri
  • Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder.
 • Özet - Yönlendirici İfadeleri Belirleme

  Yönlendirici ifadeler konusunun özetidir.
  • Türkçe
  • 6. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Cümle Düzeyinde Okuduğunu Anlama
  • Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.
 • Özet_Cümle Anlamını Belirleme

  Burada anlamlarına göre cümleler ayrıntılı bir şekilde özetlenmiştir.
  • Türkçe
  • 6. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Cümle Düzeyinde Okuduğunu Anlama
  • Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
 • Özet - Konuşma Kuralları

  Konuşma kurallarına dair konu özetidir.
  • Türkçe
  • 6. Sınıf
  • Sözlü İletişim
  • Konuşma
  • Konuşma stratejilerini uygular.
 • Öznel ve Nesnel Cümleleri Belirleme

  Verilen öznel ve nesnel cümleleri belirlemelisin.
  • Türkçe
  • 5. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Cümle Düzeyinde Okuduğunu Anlama
  • Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.
 • Özet - Metnin Ana Yapısı

  Metnin ana yapısı; kronolojik sıra, olay, yer, zaman, kişi ve kişi unsurları hakkında konu özetidir.
  • Türkçe
  • 6. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Metin Düzeyinde Okuduğunu Anlama
  • Metindeki hikâye unsurlarını belirler.
 • Özet - Birim Kesirler

  -
  • Matematik
  • 4. Sınıf
  • 4. Ünite
  • Kesirler
  • Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar.
 • Özet - Dinleme/İzleme Kuralları

  Dinleme/izleme kurallarına dair konu özetidir.
  • Türkçe
  • 5. Sınıf
  • Sözlü İletişim
  • Dinleme/İzleme
  • Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirir.
 • Özet - Metinler Arası Karşılaştırma

  Met,inler arasında karşılaştırma yapmaya yönelik konu özetidir.
  • Türkçe
  • 6. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Metin Düzeyinde Okuduğunu Anlama
  • Metinler arası karşılaştırma yapar.
 • Özet - Yazımı Karıştırılan Kelimeler

  Bu özet konu anlatımında, yazımı karıştırılan kelimeler hakkında bilgi verilmektedir.
  • Türkçe
  • 5. Sınıf
  • Yazma
  • Yazım Kuralları
  • Yazdıklarını düzenler.
 • Özet - Cümle Anlamını Belirleme

  Cümle anlamını belirleme ile ilgili özet bilgi.
  • Türkçe
  • 5. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Cümle Düzeyinde Okuduğunu Anlama
  • Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.
 • Özet - Genel Yazım Kuralları

  Yazım kurallarına dair konu özetidir.
  • Türkçe
  • 7. Sınıf
  • Yazma
  • Yazım ve Noktalama Kuralları
  • Yazdıklarını düzenler.
 • Özet - Hikâye Edici Metinler Yazma

  Hikâye edici metinler hakkında konu özetidir.
  • Türkçe
  • 5. Sınıf
  • Yazma
  • Kendini Yazılı Olarak İfade Etme
  • Hikâye edici metin yazar.
 • Özet - Noktalama İşaretleri

  Özet
  • Türkçe
  • 5. Sınıf
  • Yazma
  • Noktalama İşaretleri
  • Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
 • Özet - Çekim Ekleri

  Çekim ekleri hakkında konu özetidir.
  • Türkçe
  • 5. sınıf
  • Dil Bilgisi
  • Çekim ve Yapım Ekleri
  • Yapım Ekleri
  • Çekim eklerini (hâl ekleri, iyelik ekleri, çoğul eki, ilgi hâli) ve yapım eklerini doğru kullanır.
 • Özet - Biyo-teknoloji

  Biyo-teknoloji kavramı tanımlanmakta, biyo-teknoloji uygulamalarının geçmişten günümüze gelişimini açıklanmaktadır. Ardından biyo-teknoloji çalışmalar ile ilgili meslek grupları listelenmektedir. Ayrıca biyo-teknoloji uygulamalarının olumlu ve olumsuz etkilerini belirtilmektedir.
  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • DNA ve Genetik Kod
  • Biyoteknoloji
  • Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.
 • daily routines

  5.sınıf günlük aktiviteler
  • İngilizce
  • 5. Sınıf
  • My Daily Routine
  • Describing what people do regularly (Making simple inquiries)
 • KUR'AN NİÇİN İNDİRİLMİŞTİR?

  KUR'AN-I KERİM'İN İNDİRİLİŞ AMACI
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 9. Sınıf
  • Kur'an ve Ana Konuları
  • Kur’an-ı Kerim’in Belli Başlı Konuları
  • Kur’an-ı Kerim’in temel konularına (inanç, ibadet, ahlak) örnekler verir.
 • Özet - Görsel-Grafik ve Tablo Yorumlama

  Burada grafik, görsel ve tablo yorumlama konusu ayrıntılı bir şekilde özetlenmiştir.
  • Türkçe
  • 6. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Okuma Yöntemleri (Stratejileri)
  • Gerektiğinde anlatımı zenginleştirmek için çizim, grafik ve görseller kullanır.
 • Peygamberimizin Hayatı 10

  • Peygamberimizin Hayatı (Seçmeli)
  • 10. Sınıf
  • Şahsiyet Olarak En Güzel Örnek
 • Yat Borda Konstrüksiyonu

  • Tekne ve Yat Yapım Teknikleri
  • 11. Sınıf
  • Yat Borda Konstrüksiyonu
 • Biyoloji 11

  • Biyoloji
  • 11. Sınıf
  • İnsan Fizyolojisi
  • Dolaşım Sistemleri