"출장샵카카오톡(katalk:ZA32)" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Alıştırmalar - Türklerin Yeni Yurdu Anadolu

  Bu alıştırmadaki soruları çözerek, Türkiye Selçukluları döneminde Türklerin siyasal mücadeleleri ve kültürel faaliyetleri hakkındaki bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.
 • Özet - Akım ve Gerilim

  • Fen Bilimleri
  • 7. Sınıf
  • Elektrik Devreleri
  • Elektrik Akımı
  • Elektrik enerjisinin devrelere akım yoluyla aktarıldığını açıklar.
 • Alıştırmalar - Duygu ve Düşüncelerimi Nasıl İfade Edebilirim?

  Farklı durumlar karşısında yaşanabilecek duyguları, bu duyguları ifade etme şekilleri ve ifadeler arasından uygun olanı bulmaya yönelik sorular içermektedir.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Birey ve Toplum
  • Onun Yerinde Olsaydım…
  • Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar.
 • Alıştırmalar - Bilimsel Birikimin Oluşması

  Bu alıştırmada 15–19. yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkilerini ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.
 • Alçak Basınç, Yüksek Basınç, Basınç Kuşakları ve Özellikleri - Konu Özeti

  Bu konu anlatımında, alçak basınç, yüksek basınç, basınç kuşağı kavramları ve basınç kuşaklarının özellikleri açıklanmıştır.
 • Özet - Dörtgenlerin Çizimi

  • Matematik
  • 5. sınıf
  • Ünite 5
  • Üçgen ve Dörtgenler 2
  • Dörtgenlerin Çizimi
  • Dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğu kareli veya noktalı kâğıt;üzerinde çizer; oluşturulanların hangi şekil olduğunu belirler.
 • Alıştırmalar - Mesleki Eğitim ve Meslek Seçimi

  Bu alıştırmayı çözerek; geçmişten günümüze mesleki eğitim ve meslek seçimi ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.
 • Alıştırmalar - Dörtgenlerin Özellikleri

  Bu alıştırmada dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgenin özellikleriyle ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak dörtgenlerin özellikleri ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.
 • Alıştırmalar - Öteleme

  Bu alıştırmada öteleme ile ilgili öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.
 • Selanik'ten Mektup Var...

  Atatürk’ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavramak.
 • Alıştırmalar - Dikdörtgenler Prizmasının Açınımı

  Bu alıştırmada dikdörtgenler prizmasının açınımı ile ilgili öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.
 • Alıştırmalar - Parantezli İfadelerle İşlemler

  Bu alıştırmada parantezli ifadelerle işlemler konusuyla ilgili sorular çözeceksin. Bu soruları cevaplandırarak parantezli işlemler hakkındaki bilgilerinizi pekiştirebilirsin.
 • Alıştırmalar - Paralel Doğru Parçaları Çizme

  Bu alıştırmada yer alan paralel doğru parçaları ile ilgili soruları çözerek konu hakkındaki bilginizi pekiştirebilirsiniz.
 • Milli Mücadele ve Atatürk Milliyetçiliği

  Atatürk’ün milliyetçilik ilkesinden yola çıkarak millî birlik ve beraberliğin önemine inanmak.
 • Akarsular ve Aşındırma Şekilleri – Konu Özeti

  Bu konu anlatımında, akarsuların yeryüzünde yapmış oldukları aşındırma ve biriktirme şekilleri anlatılmaktadır.  
  • Coğrafya
  • 9. sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Yeryüzünü Oluşturan Dış Kuvvetler
  • Dış Kuvvetler ve Yer Şekilleri
  • Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşumunaetkileriyle birlikte açıklar.
 • Alıştırmalar - Sabit Süratli Hareket Grafikleri

  Bu alıştırmada sabit süratli hareket grafikleri ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak sabit süratli hareket grafikleri ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.
 • Kubilay'ı Anlamak

  Menemen Kubilay Olayı'nı Türk milletinin cumhuriyet yönetimindeki kararlılığı ve çok partili siyasî hayata etkisi açısından değerlendirmek.
 • Özet - Bilim ve Teknoloji ile İlgili Süreli Yayınlar

  • Sosyal Bilgiler
  • 5. sınıf
  • Gerçekleşen Düşler
  • Bilim ve Teknoloji ile İlgili Süreli Yayınlar
  • Bilim ve teknoloji ile ilgili, düzeyine uygun süreli yayınları tanır ve izler.
 • Alıştırmalar - Bileşikler ve Formülleri

  Bu alıştırmada bileşikler ve formülleri ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak bileşiklerin yapısı ve bilinen bileşiklerin formülleri hakkındaki bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.;
 • Alıştırmalar - Enerji Dönüşümleri

  Bu alıştırmada sarmal yaylar ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.
 • Yeni Öğrendiğimiz Kelimelerden Sözlük Oluşturma

  Bu etkileşimli alıştırmada, dinlenen metinden alınmış cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin anlamlarının belirlenmesi ve bu sözcüklerden bir sözlük oluşturulması istenmektedir.
  • Türkçe
  • 6. sınıf
  • Anlam Bilgisi
  • Kelime ve Kelime Gruplarında Anlam
  • Terim, Soyut ve Somut Anlam
  • Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir.
 • Yeryüzünde Sıcaklığın Dağılışını Etkileyen Faktörler – Konu Özeti

  Bu konu anlatımında, yeryüzünde sıcaklığın dağılışını etkileyen faktörler açıklanmıştır.
 • Alıştırmalar - Tam Sayılarla İlgili Problemler

  Bu alıştırmada tam sayılarla ilgili problemler yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak tam sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemler ile ilgili bilgi ve becerilerinizi pekiştirebilirsiniz.
 • Dalgalar, Dalgaların Oluşturduğu Şekiller ve Kıyı Tipleri - Konu Özeti

  Bu konu anlatımında, dalgaların aşındırma ve biriktirme yaparak oluşturduğu yeryüzü şekilleri özet olarak anlatılmaktadır. Bunun   yanında dalgaların oluşturduğu kıyı tipleri anlatılmaktadır.
  • Coğrafya
  • 9. sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Yeryüzünü Oluşturan Dış Kuvvetler
  • Dış Kuvvetler ve Yer Şekilleri
  • Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşumunaetkileriyle birlikte açıklar.
 • Nüfus Piramitleri - Konu Özeti

  Bu konu anlatımında, nüfus piramitlerinin özellikleri işlenmektedir.
  • Coğrafya
  • 10. Sınıf
  • Beşerî Sistemler
  • Nüfus
  • Nüfus piramitleri oluşturarak nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur.
 • Türkiye'ye Yönelik Tehditler

  26 Ağustos 1896 ile 21 Eylül 1991 tarihleri arasında gerçekleşen bazı önemli gelişmelerin  kronolojik sıralamasını görebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • Atatürk’ten Sonraki Türkiye: İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası
  • Türkiye'ye Yönelik Tehditler
  • Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerine yönelik iç ve dış tehditlere karşı korunması konusunda duyarlı olur.
 • Alıştırmalar - Sütun Grafiklerini Yorumlama

  Bu alıştırmada sütun grafiklerinin yorumlanmasıyla ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak sütun grafiklerinin nasıl yorumlanması gerektiği ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.
 • Alıştırmalar - Yüzde, Kesir ve Ondalık Gösterimleri Karşılaştırma

  Bu alıştırmada yüzde, kesir ve ondalık gösterimleri karşılaştırma ile ilgili soru çözerek öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.
 • Alıştırmalar - Araştırma Soruları Üretme

  Bu alıştırmada araştırma sorusunun nasıl yazıldığı ve yazılırken nelere dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak araştırma soruları üretme konusu ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.
 • Alıştırmalar - Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem Çözme

  Bu alıştırmada birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlerle ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak bilgi ve becerilerinizi pekiştirebilirsiniz.
 • Alıştırmalar - Enerji ve Sürtünme Kuvveti

  Bu alıştırmadaki soruları çözerek sürtünmeli sistemlerde enerji dönüşümü konusu hakkındaki bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.
 • Alıştırmalar - Geri Dönüşüm

  Bu alıştırmada geri dönüşüm ve uygulamalarına  dair bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.
 • Alıştırmalar - Sesin Soğurulması ve Yalıtım

  Bu alıştırmada sesin soğurulması ve yalıtım ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları çözerek sesin madde ile etkileşimi sonucunda oluşan soğurulma olayı ve yalıtım ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.
 • Gelişen Türkiye

  22 Mayıs 1950 ile 10 Ağustos 2012 tarihleri arasında gerçekleşen bazı önemli gelişmelerin  kronolojik sıralamasını görebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • Atatürk’ten Sonraki Türkiye: İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası
  • Gelişen Türkiye
  • İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’de meydana gelen toplumsal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri fark eder.
 • Beş Vakit Namaz

  Beş Vakit Namaz rehberi
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 6. Sınıf
  • Namaz İbadeti
  • Namazın kılınışını açıklar.
 • Alıştırmalar - Ondalık Gösterimlerle Çarpma İşlemi

  Bu alıştırmada ondalık gösterimlerle çarpma işlemi yapmayı gerektiren sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak ondalık gösterimlerle çarpma işlemi yapma ile ilgili bilgi ve becerilerinizi pekiştirebilirsiniz.
 • Özet - Dikdörtgen, Paralelkenar, Yamuk ve Eşkenar Dörtgen

  Özet - Dikdörtgen, Paralelkenar, Yamuk ve Eşkenar Dörtgen
  • Matematik
  • 5. Sınıf
  • 4. Ünite
  • Çokgenler
  • Dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun temel elemanlarını belirler ve çizer.
 • Özet - Dörtgenlerin Özellikleri ve Çizimi

  -
  • Matematik
  • 5. Sınıf
  • 4. Ünite
  • Çokgenler
  • Dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun temel elemanlarını belirler ve çizer.
 • Özet - Dik Üçgen ve Pisagor Bağıntısı

  Dik Üçgen ve Pisagor Bağıntısı ile ilgili konu özetidir.
  • Matematik
  • 8. Sınıf
  • 5. Ünite
  • Üçgenler
  • Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer.
 • Özet - Dikdörtgenin Alanını Hesaplama ve Tahmin Etme

  -
  • Matematik
  • 5. Sınıf
  • 6. Ünite
  • Alan Hesaplama
  • Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır.